SME คืออะไร มีกี่ประเภท และสำคัญอย่างไรในธุรกิจปัจจุบัน

  ใครที่สนใจทำธุรกิจ จะต้องรู้จักคำนี้เป็นอย่างแน่นอน “SME” และยิ่งไปกว่านั้นคือจะมีคำถามเสมอว่า “เราเป็น SME หรือเปล่า?” ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจว่า SME คืออะไร และประเภทของ SME

Bank

17 ตุลาคม 2022