เชคโดเมน

ลูกค้าสามารถตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ หรือโเมนที่ต้องการจดทะเบียนได้ เมื่อได้ชื่อที่ต้องการแล้วสามารถ ส่งชื่อโดเมนเพื่อติดต่อให้เราดำเนินการจดโดเมนได้เลย